blogginlagg-med-formateringstips-for-dig

29.01.2020

EXEMPEL::::> intresset för österländska introspektiva tekniker har inte skett utan invändningar. Det finns klara blindskär och grynnor att navigera sig runt mellan new age flum, gammal skrock och sekulär nyandlighet i ett modernt högteknologisk samhälle.

Subjektivitet och vetenskap

Inåtblickande är ändå en väsentlig del i meditationen och det är en i högsta grad subjektiv erfarenhet. Men även detta går naturligtvis att förhålla sig till även strikt objektivt . Ett vanligt sätt är att arbeta med större aggregerade mängder av flera personers meditationsupplevelser för att på så sätt frikoppla mätobjektet från den som mäter. Ett annat nu allt vanligare sätt är att mäta biologiska kemiska eller elektriska egenskaper av meditation.

Det ökande intresset för österländska introspektiva tekniker har inte skett utan invändningar. Det finns klara blindskär och grynnor att navigera sig runt. När sekulär nyandlighet med ett modernt högteknologisk evidensbaserat synsätt möter ett flertusenårig meditativ tradition som har kunnat lagra på sig århundraden av av myter och vanföreställningar finns så klart risker att nedärvd fungerade praktik kastas ut med badvattnet.

Idag torde dock de flesta hjärnforskare inom Neuro sience vara överens med budda om de många fördelarna med den flertusenåriga traditionen av meditation, 

" Det finns inget som är så olydigt som ett odisciplinerat sinne, och det finns inget så lydigt som ett disciplinerat sinne. "

Meditation Hightech stödjer vi oss på modern vetenskap och traditionell flertuseårig visdom för att snabbladda din hjärna Vår utgångspunkt är att använda det som funkar och distansera från flum och "woo-woo".

---

("woo-woo" från Urban dictionary, see also woowoo, adj. descriptive of an event or person espousing New Age theories such as energy work, crystal magic, Reiki, bizarrely restrictive diets, or supernatural/paranormal/psychic occurrences; often has studied in an authentic religious tradition such as Hinduism or Zen Buddhism, but now practices an Eastern-influenced yet severely watered-down and Westernized pseudo-mysticism.